יום שבת, 21 באוגוסט 2021

LOVE

אהבה
מה עשיתי טוב שזכיתי לשפע של אהבה בחגיגות המספר הטבעי הבא 
אחרי 47 והבא לפני 49.
48. מספר שאין בו שום זיקה מיוחדתלא מספר עגול וגם לא ממש 
אטרקטיביאצלי היה בו משהו מיוחד השנה
כשבחרתי להיכנס ל'עובי הקורה׳ ולהבין מה קרה השנה שטרף את הקלפיםהופתעתי מהתוצאות.
אסכם בקצרה מה קרה כאן לפי הפרשנות שליביום ההולדת הזו זכיתי 
לשפע של אהבהאהבה שהרגשתי שמברכים אותי מהנימים של הלב
מהחלק האמיתי וגם שממש מתכוונים.
ובעיקר הרבההרבה אהבה.
זה היה שונה מכל השנים הקודמותאפילו שונה מתוך גרעין הבית
מהאיש הקרוב ביותר ללב שלי
שהציף אותי במילים ואהבה אינסופית.
וכשאני מנסה להבין מה קרה כאן? למה זכיתי דווקא השנה הזו 
מכל השנים האחרות בשפע הרגשי הזה?
שנראה כאילו לא היה מספיק בשנים הקודמות
למה השנה, דווקא זו, שאמנם מלאת משמעות אמיתית מבחינתי
קיבלתי אוצרות של רגש בכמויות.
האם בזכות משהו שונה שקרה בשנה הזו או בזכות החלפת המשקפים 
במספר גבוה יותראו סתם גם וגם.
השנהמשהו באותנטיות שפגשתי בעצמיבלי מסכות ובלי ׳פלאברות׳ 
הצליחו להקרין החוצה ולזרוח על כל העוטפים אותיכמו קרניים 
שצרבו בחוםואלוהסובבים רצו כל כך לעטוף ולהעניק לי אהבה.
ואפילו שמספר המשקפים גדל השנה ונאלצתי להחליף לחדשים
הם הצליחו לגרום לי להסתכל בחדות יתר ביחס לשנים קודמות
מעין בגרות עינית.
ואולי ורק אולי השנה הזו הייתה בדיוק כמו שנים קודמות 
רק עם משקפים חדשיםשידעתי להאריך ולהעריך את השפע מהאהבה.
אז משקפים או קרניים מבחינתי זה בסדר גמורזה בהחלט 'וואחד' מילוי 
לשנה החדשה הזו שכולה באה בטוב.
ואם אני בוחרת להסתכל מהמשקפיים או בוחרת להיות באמת ובאותנטיות
אני לוקחת ומצמידה ללב חזק חזקולא רק שאני לוקחת, אני אפילו סקרנית 
יותר לקראת השנה הבאה שתכף נכנסת כחדשהובה מבטיחה להיות טובה 
יותר לעצמי וגם יותר טובה לכל העוטפים אותיכי זו המתנה האמיתית
אותה גיליתי השנההטובלהפיץ את הטוב
וזה לא רק מציף את הצד השני אלא בראש ובראשונה מציף אותיאותי בטוב.

זה מה שמבדיל בין החושך לאור, בין היום ללילה ובין הטוב לטוב ביותר
רוצה להיות שם בכל רגע נתוןלהרגיש ולנשום את טעם וריח 
הטוב ובעיקר להיות ולחוות אותו.
ובשבילי להיות שם זה לעשות טובכי כשעושים טוב נוגעים 
באור הזך של שם ועכשיו, ומשם הכל כל כך קל יותר

זו מהות החיים לה זכיתי בשנה הטובה הזו שבאה לכבודי.